ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه

ورق‌های گالوانیزه، ورق‌های فولادی معمولی هستند که برای افزایش مقاومت آن‌ها در برابر خوردگی، توسط فلز روی پوشش داده می‌شوند. فولاد معمولی که از آهن ساخته شده است در برابر رطوبت و هوا زنگ می‌زند و با گذشت زمان دچار شکست می‌شود، بنابراین با فرایند گالوانیزاسیون در کارخانه‌های فولادی آن‌ها را مقاوم می‌کنند. هر چقدر این پوشش ضخیم‌تر باشد کیفیت بالاتری خواهد داشت و بروی قیمت ورق گالوانیزه نیز مستقیماً تأثیر می‌گذارد.

این ورق در ابعاد و ضخامت‌های مختلف، به صورت برش خورده یا رول به بازار عرضه می‌شود و به دلیل خواصی که دارد در بین صنایع و مصرف کنندگان از محبوبیت بالایی برخوردار است.

قیمت ورق گالوانیزه

نوع محصولکارخانهضخامتابعادقیمت واحدبنگاهمیزان خریدتوضیحات
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.25عرض 1000اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.25عرض 1250اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.30عرض 1000اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.30عرض 1250اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.40عرض 1000اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.40عرض 1250اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.45عرض 1000اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.45عرض 1250اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.50عرض 1000اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.50عرض 1250436000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.60عرض 1000428000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.60عرض 1250428000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.70عرض 1000اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.70عرض 1250402000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.80عرض 1000اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.80عرض 1250اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.90عرض 1000اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه0.90عرض 1250اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه1عرض 1000398000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه1عرض 1250398000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه1.25عرض 1000398000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه1.25عرض 1250398000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه1.5عرض 1000398000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه1.5عرض 1250398000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه1.8عرض 1000اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه1.8عرض 1250اصفهانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه2عرض 1000401000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهفولاد مبارکه2عرض 1250401000اصفهانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.30عرض 1000شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.30عرض 1250شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.40عرض 1000511000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.40عرض 1250شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.45عرض 1000شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.45عرض 1250شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.50عرض 1000458000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.50عرض 1250451000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.60عرض 1000435000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.60عرض 1250435000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.70عرض 1000433000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.70عرض 1250411000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.80عرض 1000411000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.80عرض 1250409000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.90عرض 1000410000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو0.90عرض 1250410000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو1عرض 1000410000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو1عرض 1250418000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو1.25عرض 1000412000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو1.25عرض 1250412000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو1.5عرض 1000418000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو1.5عرض 1250413000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو1.8عرض 1000شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو1.8عرض 1250شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو2عرض 1000421000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهورق خودرو2عرض 1250421000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.30عرض 1000شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.30عرض 1250شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.40عرض 1000551000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.40عرض 1250شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.45عرض 1000شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.45عرض 1250شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.50عرض 1000458000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.50عرض 1250451000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.60عرض 1000435000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.60عرض 1250435000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.70عرض 1000433000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.70عرض 1250411000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.80عرض 1000411000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.80عرض 1250409000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.90عرض 1000410000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد0.90عرض 1250410000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد1عرض 1000410000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد1عرض 1250418000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد1.25عرض 1000412000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد1.25عرض 1250412000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد1.5عرض 1000430000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد1.5عرض 1250426000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد1.8عرض 1000شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد1.8عرض 1250شهرکردتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد2عرض 1000421000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهتاراز شهرکرد2عرض 1250415000شهرکردتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.30عرض 1000575000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.30عرض 1250کاشانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.40عرض 1000566000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.40عرض 1250505000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.45عرض 1000548000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.45عرض 1250495000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.50عرض 1000531000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.50عرض 1250471000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.60عرض 1000527000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.60عرض 1250463000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.70عرض 1000434000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.70عرض 1250434000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.80عرض 1000414000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.80عرض 1250404000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.90عرض 1000431000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر0.90عرض 1250411000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر1عرض 1000425000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر1عرض 1250413000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر1.25عرض 1000412000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر1.25عرض 1250415000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر1.5عرض 1000425000کاشانتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر1.5عرض 1250کاشانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر1.8عرض 1000کاشانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر1.8عرض 1250کاشانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر2عرض 1000کاشانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزهامیر کبیر2عرض 1250کاشانتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.30عرض 1000قزوینتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.30عرض 1250قزوینتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.40عرض 1000504000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.40عرض 1250495000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.45عرض 1000قزوینتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.45عرض 1250قزوینتناژتماس بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.50عرض 1000455000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.50عرض 1250453000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.60عرض 1000432000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.60عرض 1250431000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.70عرض 1000412000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.70عرض 1250418000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.80عرض 1000407000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.80عرض 1250404000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.90عرض 1000404000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس0.90عرض 1250404000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس1عرض 1000404000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس1عرض 1250404000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس1.25عرض 1000404000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس1.25عرض 1250404000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس1.5عرض 1000413000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس1.5عرض 1250424000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس2عرض 1000418000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس2عرض 1250421000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس2.5عرض 1000447000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید
ورق گالوانیزههفت الماس2.5عرض 1250446000قزوینتناژمشاوره رایگان بگیرید

ورق گالوانیزه چیست؟

ورق گالوانیزه

فرایند گالوانیزاسیون با غوطه ور کردن محصولات فلزی درون حوضچه‌ی روی مذاب انجام می‌گردد. با این روش طول عمر مفید ورق‌ها تا 30 سال افزایش می‌یابد. لازم به ذکر است تمامی ابعادهای ورق گالوانیزه در دسترس نیستند و شما باید اندازه مورد نظر خود را سفارش دهید. ورق گالوانیزه 6 متری از پرفروش ترین ابعاد این محصول است و ورق 1 میلی متری پرکاربردترین ورق محسوب می‌شود.

کاربرد ورق گالوانیزه

در محیط‌هایی که احتمال خوردگی فولاد وجود دارد باید از ورق گالوانیزه استفاده شود. از کاربردهای این ورق می‌توان در کشاورزی، راه آهن، نمای ساختمان‌ها، صنایع نفت و گاز، ساخت پل، خودروسازی، تجهیزات ترافیکی، لوازم خانگی، مجسمه‌ها، جاده، نیروگاه‌های انرژی و … اشاره نمود.

تولید ورق گالوانیزه

مزایای روش غوطه‌وری داغ شامل این موارد می شود: چسبندگی مناسب، استحکام بالا، مقرون به صرفه بودن و ایجاد ضخامت‌های بالا.
روش غوطه وری داغ به این صورت است که در اول خط گالوانیزه، کلاف‌های ورودی از خطوط نورد سرد به یکدیگر جوش داده می‌شوند. سپس سطح ورق توسط مواد قلیایی چربی زدایی شده، برس زنی شده، با آب گرم شستشو داده و تمیز می‌شود و در نهایت با استفاده از هوای داغ آن را خشک می‌کنند. سپس این کلاف را وارد کوره‌‍‌های آنیل با محافظ اتمسفر می‌کنند.

ورق بعد از گذراندن سه مرحله‌ی پیشگرم، گرم کردن و همدمایی، متناسب با کاربرد محصول آنیل شده و از طریق سیستم خنک کننده، دمای آن برای ورود به حوضچه مذاب روی، تنظیم می‌شود. بعد از این مرحله بر روی ورق، لایه نازکی از روی قرار می‌گیرد. پس از خروج مذاب، ضخامت پوشش توسط جت هوا تنظیم می‌گردد و برای رسیدن دمای ورق به دمای محیط از دمش هوا، پاشش آب و ورود آن به تانکر آب سرد استفاده می‌کنند. سپس با دمش هوای گرم ورق را خشک می‌کنند.

ضخامت ورق گالوانیزه با ضخامت سنج بررسی می‌شود. سپس زبری و صافی دلخواه مشتری بر روی سطح اعمال می‌گردد. عملیات کروماته نیز برای جلوگیری از شوره زدن ورق هنگام نگهداری از آن در انبار انجام می‌شود یعنی لایه نازکی از محلول‌های حاوی کروم روی آن قرار می‌گیرد.

پس از بررسی ورق، در صورت نیاز مشتری، توسط دستگاه روغنکاری الکترواستاتیک بر روی آن روغن محافظ پاشیده می‌شود. در نهایت ورق، بسته بندی و به بازار عرضه می‌گردد.

ویژگی‌ها

ورق گالوانیزه

طول عمر و دوام بالا: ورق‌ها گالوانیزه از طول عمر و دوام بالایی برخوردارند به طوریکه یک ورق گالوانیزه با پوشش 85 میکرون می‌تواند تا 100 سال دوام بیاورد. همچنین هزینه تعمیر و نگهداری آن پایین است و به یک گزینه مقرون به صرفه تبدیل شده است.

حفاظت واقعی: پوشش گالوانیزه حفاظت صد در صدی در برابر خوردگی را فراهم می‌کند.

قابل مشاهده و اندازه گیری است: شما می‌توانید برای پیش بینی طول عمر، پوشش گالوانیزه را با چشم ببینید و اندازه‌گیری کنید.

سطحی صاف و یکدست دارد: با فرایند گالوانیزه، بین ورق فولادی و روی، پیوندی بسیار قوی ایجاد می‌شود و یک پوشش یکدست را ایجاد می‌کند.

تفاوت ورق گالوانیزه با ورق ضد زنگ

ورق گالوانیزه دارای روکش روی است که به ایجاد مانعی بین فولاد و هوا و رطوبت کمک می کند و از آن در برابر زنگ زدگی محافظت می‌کند. اما ورق ضد زنگ با حداقل 10٪ کروم و تشکیل لایه اکسید کروم، در برابر خوردگی مقاوم می‌شود.

کارخانه های تولید کننده ورق گالوانیزه در ایران

ورق گالوانیزه نیز مانند بسیاری از ورق های آهنی دیگر در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان تولید می شود. بخشی از این ورق ها با طی عملیات های دیگری به ورق رنگی تبدیل می گردد و بخش دیگر آن به صورت رول به بازار کشور عرضه می شود. به همین دلیل کارخانه فولاد مبارکه بزرگترین تولید کننده ورق گالوانیزه نمی باشد اما یکی از بهترین کیفیت ها را دارد. برای تامین نیازهای کوچک موجود، بخشی از این رول ها برشکاری شده و در ابعاد 1*2 و 1.25*2.5 در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گیرد.

دومین کارخانه ای که در حوزه تولید ورق گالوانیزه فعالیت می کند، کارخانه هفت الماس می باشد. این کارخانه نیز ورق های متنوع را با قیمتی ارزان تر از کارخانه فولاد مبارکه به بازار عرضه می کند. ظرفیت تولید این کاخانه به حدود 100 هزار تن در سال می رسد. البته این شرکت نیز بخش زیادی از محصولات خود را به صورت ورق رنگی ارائه می دهد. نکته قابل توجه در شرکت هفت الماس ارائه ورق های گالوانیزه فرم داده شده به صورت ورق گالوانیزه سینوسی و ورق گالوانیزه ذوزنقه ای و همچنین ورق های نواربری شده در ابعاد مختلف می باشد.

سومین تولید کننده ورق گالوانیزه، کارخانه ورق خودرو شهرکرد می باشد. این کارخانه با استفاده از مواد اولیه با کیفیت توانسته علاوه بر تأمین حجم قابل توجهی از نیاز ورق گالوانیزه کشور به صادرات این نوع ورق ها به کشورهای همسایه نیز دست یابد. شرکت ورق خودرو شهرکرد بزرگترین تولید کننده ورق گالوانیزه در کشور می باشد که در حدود 400 هزار تن ورق در سال تولید می کند.

شرکت تاراز چهارمحال نیز با تولید نوآورانه توانسته حدود 200 هزار تن ورق گالوانیزه در سال به بازار عرضه کند. این شرکت نیز ورق های گالوانیزه از ضخامت 0.3 میلیمتر تا 2 میلیمتر تولید و بخشی از آن را نیز صادر می کند. نکته قابل توجه در این کارخانه موفقیت واحد تحقیق و توسعه در تولیدات خلاقانه نظیر ورق گالوانیزه TOC و یا ورق گالوانیزه رنگی با عنوان گالواتاراز می باشد.

یکی دیگر از کارخانه های تولید ورق گالوانیزه که جایگاه خود را در بازار کشور پیدا کرده و با تلاش و پشتکار توانسته از رقبای خود پیشی بگیرد، کارخانه فولاد امیر کبیر کاشان می باشد. این کارخانه با استفاده از مزیت جغرافیایی خود در حال حاضر بیش از 130 هزار تن ورق گالوانیزه تولید می کند. ورق های اسیدشویی نیز بخش دیگری از تولیدات این کارخانه می باشد.

بدیهی است که با بازدید چشمی از این نوع ورق ها بدون لیبل نمی توان تولیدات این کارخانه ها را از هم تشخیص داد. راه های تشخیص ورق گالوانیزه فولاد مبارکه از ورق هفت الماس و یا ورق کاشان و تاراز و … را در آینده به صورت یک مقاله ارائه خواهیم کرد.

 

برای محاسبه وزن ورق گالوانیزه به صفحه محاسبه‌گر وزن ورق مراجعه کنید.

 

راهنمای خرید ورق گالوانیزه

جهت استعلام قیمت و خرید ورق گالوانیزه می‌توانید از خدمات مشاوره رایگان وستاسازه بهره‌مند شوید.

شماره تماس:

886 11 11 0939

021-28426262

021-28427497

021-66632902

برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

ادامه مطلب
قوطی پروفیل آهنی

قوطی پروفیل آهنی

قوطی پروفیل آهنی یکی از پر کاربردترین مصالح در ساختمان سازی است که در دو نوع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. پروفیل آهنی مقطعی توخالی از جنس آهن ...
ادامه مطلب
سپری آهنی

سپری آهنی

سپری یا پروفیل T از مقاطع پر کاربرد در ساختمان سازی و صنعت میباشد که از دو قسمت اصلی بال و جان تشکیل شده است این دو قسمت طوری کنار ...
ادامه مطلب
گریتینگ

گریتینگ

گریتینگ (Grating) در لغت به معنای مشبک است و بعنوان یک سازه صنعتی در صنایع مختلف کاربرد دارد. این شبکه در دو نوع فلزی و غیر فلزی تولید می‌شود. گریتینگ ...