محاسبه آنلاین وزن فلزات (ورق، لوله و میلگرد)

محاسبه وزن مقاطع فلزی مختلف

یکی از مهمترین بخش‌ها در شروع هر پروژه ساختمانی یا صنعتی برآورد قیمت می‌باشد که با توجه به پیش بینی‌های اولیه نسبت به طرح محاسبه می‌گردد. در این بین محاسبه وزن مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت هر سازه یا تجهیز بسیار پیچیده است و نیاز به متخصصین این امر دارد. در این صفحه شما می توانید با داشتن ابعاد حدودی مواد اولیه فلزی مورد نیاز خود وزن فلزات را محاسبه و در برآورد قیمت استفاده نمایید. به عنوان مثال برا محاسبه وزن میلگردهای فلزی درخواستی کافی است جنس آن را انتخاب نموده و سپس قطر و طول مورد نیاز خود را در سلول های مشخص شده وارد نمایید. به این ترتیب شما می توانید وزن هر یک از میلگردها را محاسبه کنید. این مهم در خصوص باقی اشکال نظیر ورق، لوله، پولکی و رینگ نیز برای شما فراهم شده است.

محاسبه وزن میلگرد فلزی

وزن هر میلگرد فلزی از حاصل ضرب حجم در جرم حجمی آن بدست می‌آید. جرم حجمی یا چگالی یک عدد تقریبا ثابت برای هر جنس از متریال است. به عنوان مثال چگالی انواع فولاد در حدود 7800 تا 7900 کیلوگرم بر متر مربع می‌باشد که این مقدار برای آلومینیوم که یک فلز سبک است 2700 کیلوگرم بر متر مربع است. میلگرد فلزی فارغ از جنس، یک استوانه تو پر محسوب می‌شود که به راحتی حجم آن قابل محاسبه است. حجم یک استوانه از حاصلضرب مساحت قاعده دایره ای شکل در طول آن بدست می‌آید و مساحت یک دایره نیز از فرمول شعاع ضربدر شعاع ضربدر عدد 3.14 محاسبه می‌شود.

بدین ترتیب وزن میلگرد فلزی از فرمول زیر بدست می آید:

Weight of Rod= (D/2)*(D/2)*3.14*L*ρ

در این فرمول D قطر میلگرد، L طول میلگرد و ρ چگالی میلگرد براساس جنس مورد نظر مشخص می‌شود.

محاسبه وزن ورق فلزی

ورق فلزی بدون توجه به جنس، به شکل مکعب مستطیل است و طول، عرض و ضخامت(ارتفاع) دارد. وزن ورق فلزی نیز از حاصلضرب حجم در چگالی فلز مورد نظر بدست می‌آید. بدین ترتیب با توجه به فرمول محاسبه حجم مکعب مستطیل کافی است طول، عرض و ضخامت ورق را ضرب نموده و در نهای در چگالی فلز مورد نظر ضرب نماییم.

بنابراین وزن ورق فلزی از فرمول زیر بدست می‌آید:

Weight of Plate=Th*W*L*ρ

محاسبه وزن لوله فلزی

لوله فلزی یک استوانه تو خالی است که علاوه بر قطر یک ضخامت خاص دارد. لازم به ذكر است كه لوله‌های صنعتی معمولا بر اساس استاندارد اینچی تولید می‌شوند و به همین دلیل قطر و ضخامت آن براساس میلیمتر با دهگان و صدگان همراه است. اما در صورتیكه بخواهیم وزن لوله فلزی را محاسبه كنیم بهترین روش تجسم لوله به عنوان یك استوانه بزرگ است كه از داخل آن یك استوانه كوچك خارج شده است. به همین دلیل با محاسبه حجم دو استوانه و كم كردن آنها از هم، حجم لوله بدست میآید. بدیهی است در محاسبه وزن، فقط بخشی از حجم كه فلزات آن را پر کرده مهم است. در این مورد نیز چگالی در نهایت با تعیین جنس لوله در حجم ضرب می‌گردد. چگالی انواع گریدهای لوله استیل از 7850 تا 7900 كیلوگرم بر متر مربع و چگالی فلزات رنگین مانند لوله مسی، برنز و … از 8800 تا 9000 كیلوگرم بر متر مربع می‌باشد.

بنابراین وزن لوله فلزی از فرمول زیر بدست می‌آید:

Weight of Pipe =((D1+D2)/2)*((D1-D2)/2)* 3.14*L*ρ

كه در آن D1 قطر بیرونی لوله و D2 قطر داخلی لوله می باشد.

نکته: برای محاسبه وزن لوله‌های اینچی باید از جدول استاندارد این لوله‌ها قطر و ضخامت لوله را بدست آورد. به طور معمول در ستون دوم برای هر لوله اینچی قطر آورده شده است و در مقابل در ردیف اول رده یا اسکجول‌های موجود ثبت شده است. از تلاقی سایز لوله به اینچ و رده مورد نظر ضخامت لوله نیز بدست می‌آید. در ادامه جدول استاندارد لوله اینچی آورده شده است که با استفاده از آن می‌توانید وزن لوله مورد نظر خود را بدست آورید.

عکس جدول لوله

محاسبه وزن پولکی

پولکی یکی از قطعات فلزی است که ترکیبی از ورق و میلگرد است. در واقع از آنجایی که برشکاری میلگرد در طول‌های کم با پیچیدگی مواجه است و برای رسیدن به ابعاد مورد نیاز باید کل سطح مقطع آن تراشکاری شود، بنابراین یک راه ساده استفاده از پولکی می‌باشد. برای تولید پولکی باید ورق با ضخامت مورد نیاز خود را با استفاده از ابزار برشکاری به صورت دایره‌ای شکل برش دهیم. در این حالت ما یک میلگرد داریم با ضخامت ثابت که از ورق برشکاری شده است و برای درک بهتر آن در بازار به آن پولکی گفته می‌شود. برای محاسبه وزن پولکی از فرمول میلگرد استفاده می‌شود و فقط به جای طول میلگرد، ضخامت ورق در فرمول جایگزین خواهد شد.

بدین ترتیب فرمول وزن پولکی به صورت زیر می‌باشد:

Weight of Circle of Plate= (D/2)*(D/2)*3.14*Th*ρ

محاسبه وزن رینگ

رینگ نیز مانند پولکی یکی از قطعات فلزی است که ترکیبی از ورق و لوله می‌باشد. در واقع پس از برشکاری یک پولکی، می‌توان دایره‌ای با قطر کوچک از داخل پولکی برشکاری نمود تا یک لوله با ضخامت ثابت مورد نیاز داشته باشیم. یکی از مهمترین کاربردهای رینگ تولید واشر می‌باشد. برای محاسبه وزن رینگ از فرمول محاسبه وزن لوله استفاده می‌شود با این تفاوت که به جای طول لوله، ضخامت ورق جایگزین خواهد شد.

بنابراین فرمول وزن رینگ به صورت زیر است:

Weight of Ring =((D1+D2)/2)*((D1-D2)/2)* 3.14*Th*ρ

محاسبه وزن انواع پروفیل

پروفیل فلزی به طور معمول مقاطع فلزی هستند که یک سطح مقطع خاص باز یا بسته دارند و این سطح مقطع در طول پروفیل ثابت می‌باشد. قوطی پروفیل به عنوان پروفیل بسته و نبشی و ناودانی به عنوان پروفیل باز در نظر گرفته می‌شوند مانند پروفیل ناودانی آهنی و پروفیل نبشی آهنی. در محاسبات هندسی، قوطی پروفیل، نبشی و ناودانی از تجسم یک ورق خمکاری شده بدست آمده است. به عنوان مثال قوطی پروفیل دارای ضخامت و طول مشخص است و عرض آن مجموع اضلاع سطح مقطع می‌باشد. به عنوان مثال عرض قوطی 20*40 مجموع اضلاع یعنی 120 میلیمتر است. برای نبشی نیز به همین صورت عرض ورق از مجموع دو ضلع نبشی بدست آمده و ضخامت و طول آن مشخص است. در ناودانی این موضوع نیاز به محاسبات جداگانه دارد چون ضخامت جان و بال‌ها در برخی موارد متفاوت است. به همین دلیل بهتر است وزن ناودانی را وزن سه ورق جداگانه بهم چسبیده محاسبه نمود که هر ورق در واقع یکی از سه ضلع ناودانی را شامل می‌شود.

محاسبه وزن انواع تیرآهن

برای محاسبه وزن انواع تیرآهن معمولی می‌توانید به صفحه تیرآهن مراجعه نموده و برای محاسبه وزن انواع تیرآهن هاش نیز می‌توانید به صفحه تیرآهن هاش مراجعه نموده و از جدول استاندارد اشتال استفاده نمائید.