پروفیل آهنی

ادامه مطلب
قوطی پروفیل آهنی

قوطی پروفیل آهنی

قوطی پروفیل آهنی یکی از پر کاربردترین مصالح در ساختمان سازی است که در دو نوع صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد. پروفیل آهنی مقطعی توخالی از جنس آهن ...
ادامه مطلب
سپری آهنی

سپری آهنی

سپری یا پروفیل T از مقاطع پر کاربرد در ساختمان سازی و صنعت میباشد که از دو قسمت اصلی بال و جان تشکیل شده است این دو قسمت طوری کنار ...
ادامه مطلب
پروفیل ناودانی آهنی

پروفیل ناودانی آهنی

پروفیل ناودانی آهنی جزء پروفیل‌های باز است و از نظر ظاهری به U انگلیسی شباهت دارد. این پروفیل در صنعت ساختمان‌سازی و دیگر صنایع استفاده می‌شود. پروفیل ناودانی آهنی پروفیل ...
ادامه مطلب
پروفیل نبشی آهنی

پروفیل نبشی آهنی

انواع متنوعی از مصالح آهنی در ساخت سازه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. پروفیل نبشی آهنی از مهمترین مصالح عمرانی محسوب می‌شود. پروفیل‌های نبشی از جنس‌های گوناگون و در اندازه‌های ...